Baser er stoffer der danner hydroxylioner (OH) i vandige opløsninger. Et eksempel på en almindelig base er natriumhydroxid, NaOH. I en vandig opløsning, adskilles NaOH og danner natriumioner og hydroxylioner jævnfør denne ligning:

Andre almindelige typer af baser er natriumhydrogencarbonat (bagepulver), tredobbelt salmiakspiritus (ammoniak) og de fleste sæber. Disse fire punkter er karakteristiske egenskaber for baser:

  1. Basiske opløsninger smager bittert og føles fedtede at røre ved.
  2. Baser farver lakmuspapir blåt.
  3. Basiske opløsninger leder elektricitet.
  4. Baser neutraliserer syrer:

Back to Top