Når en syre reagerer med en base, dannes der to produkter: vand og et salt. Et salt er en ionisk forbindelse sammensat af positive og negative ioner. Ionbindingen er den der holder saltet i sin molekylære form. Nogle stoffer ligner salte, men er faktiske kovalente forbindelser (de har en kovalent binding).

Denne type syre-base reaktion, kaldes for neutralisation.

Bestemte opløselige salte (hovedsageligt natrium, kalium, magnesium og calcium) har den egenskab at reagere med syrer og danne neutrale salte, kaldes alkali. To af de almindeligt anvendte alkalisalte er natriumchlorid (bordsalt) og calciumchlorid (ofte brugt til at salte med om vinteren). Ulig syrer og baser, varierer salte meget i alle deres egenskaber, med undtagelse af deres ioniske karakteristika. Salte kan smage, salt, surt, bittert, skarpt, sødt eller være smagløst. Opløsninger af salte kan være sure, basiske eller neutrale over for syre/base indikatorer. Smeltede salte og vandige opløsninger af salte, leder en elektrisk strøm. Saltes kemiske reaktioner er mange og varierede.

Back to Top